Material property, Font

Spelansvar

En publikation från Sper

Material property, Font
Font
Product, Font, Rectangle, Line
Font
Material property, Product, Font
Azure, Font
Font
Font
Rectangle, Font
Material property, Font
Font
Product, Font, Rectangle, Line
Font
Material property, Product, Font
Azure, Font
Font
Font
Rectangle, Font

Sper och syftet med publikationen

Spelbranschens Riksorganisation (Sper) är en branschorganisation som representerar både den digitala och fysiska licensierade spelmarknaden i Sverige. Sper företräder elva spelbolag och två spelleverantörer och arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad med ett högt konsumentskydd.

Vår vision

Sper är medlemmarnas plattform som arbetar för en sund spelbransch att vara stolt över. Spel om pengar ska vara rolig underhållning. Branschen ska vara långsiktigt hållbar och skapa ett högt förtroende.

Våra medlemmar

Spers operatörsmedlemmar har svensk spellicens. För att spelbranschen ska vara sund och konsumentskyddet högt behövs samarbete. Fler kan göra mer och en stark förening har ökade möjligheter att påverka och förändra politiken, media och samhället.

Som medlem i Sper är man med och utvecklar en sund, modern och hållbar spelbransch. Spers medlemmar ska följa svensk lagstiftning, gällande praxis och de riktlinjer som Sper tagit fram.

Syftet med spelansvarspublikationen

Konsumentskyddet på den svenska spelmarknaden har stärkts väsentligt sedan marknaden omreglerades år 2019. Idag krävs licens för att få erbjuda spel i Sverige, och med licensen följer en långtgående skyldighet att skydda spelare mot överdrivet spelande och vidta åtgärder där så är lämpligt. En hållbar utveckling av den svenska spelmarknaden – där konsumentskyddet är i fokus – är central för branschens långsiktiga legitimitet och fortsatta lönsamhet.

Med den här publikationen vill Sper uppmärksamma medlemsföretagens spelansvarsarbete. Publikationen beskriver översiktligt de ansvarskrav som den svenska spelregleringen ställer på licensierade spelbolag och de utmaningar som branschen arbetar med för att åtgärda. Spelbranschens hållbarhetsarbete omfattar fler områden och frågor, men dessa är inte i fokus i denna publikation.

Med en spellicens följer även andra skyldigheter som till exempel att rapportera misstänkt penningtvätt och motverka matchfixning. Du kan läsa mer om detta på sper.se.

Medlemmarnas
arbete med
spelansvar

Rectangle, Font
Hand, Arm, Smile, Gesture, Finger, Happy

“Våra kunder ska vara med oss i en hel livstid”

En hållbar spelmarknad måste vara reglerad och ha goda förebilder. ATG tar sin roll som spelbranschens kompass på största allvar.

Material property, Font
Plant, Houseplant, Flowerpot, Flooring

Positiva spelupplevelser i en omsorgsfull miljö

ComeOn Groups målsättning är att alltid säkerställa hög spelaromsorg för att motverka skadeverkningar på individer och samhälle.

Font
Sports uniform, rugby short, Shorts, Sky, Ball, Player, Gesture, Football, Grass

Sänkt insättningsgräns och nytt AI-baserat projekt

Folkspel är föreningslivets egen lotteriaktör som sedan starten 1991 genererat ett överskott på över 17,5 miljarder kronor.

Spers vd: Kraven ska vara höga

Coat, Smile

Arbetet med att stärka konsumentskyddet är ständigt pågående, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd på Sper. Sper, som representerar den licensierade delen av spelmarknaden, tar detta ansvar på stort allvar. Kraven på de licensierade spelbolagen är höga och det ska de vara. Sper står helt bakom ett högt konsumentskydd och övriga krav som ställs på bolag med licens i Sverige.

Med den här publikationen vill vi uppmärksamma Sper och våra medlemmars arbete med spelansvar. Vi arbetar kontinuerligt med omsorgsplikten. Vi kommer fortsätta att vara transparenta med våra utmaningar och följa upp hur branschen uppfattas genom våra årliga förtroendemätningar. Våra medlemmar vill erbjuda underhållning och etablera sunda och långsiktiga kundrelationer. För att uppnå den målsättningen kommer vi fortsätta att utveckla åtgärder för att skydda spelare från ett överdrivet spelande.

Den nya spelregleringen har inneburit att konsumentskyddet stärkts. Hårdare krav för de licensierade bolagen när det gäller spelansvar och marknadsföring har införts. Omsorgsplikten har förstärkts. Men för att omsorgsplikten ska fungera ännu mer effektivt behövs det mer kunskap och forskning inom området. Vi har ett jobb kvar att göra och behöver bli ännu bättre på att tidigt identifiera och kontakta spelare som riskerar att få ett problem med sitt spelande.

Omfattningen av spelproblem oförändrad

Omfattningen av spelproblem är i stort sett oförändrad efter omregleringen. Vi bedömer att det förbättrade konsumentskyddet i form av bland annat spelansvarsåtgärder kan ha bidragit till att spelproblemen inte ökat efter omregleringen, trots ökad konkurrens och betydligt fler lagliga kommersiella spelföretag på marknaden, samt fortsatt digital utveckling på spelmarknaden med ökad tillgänglighet.

Spelbranschen har varit banbrytande inom innovation, tech och fintech. Det finns en stor it-kunskap hos spelbolagen och en hög kunskapsnivå hos medarbetarna. Kompetenta och kritiska medarbetare har den kunskap som krävs för att vi ska kunna utveckla spelprodukter som både underhåller och minimerar risken för spelproblem.

En av våra viktigaste frågor

Men vi arbetar också med att få stöd från politik och myndigheter. Vi förfogar inte över alla beslut som behöver fattas för att stärka konsumentskyddet och därmed öka förtroendet för branschen. I den här publikationen har vi därför också lyft behovet av att stoppa spel på olicensierade bolag. Det är en av de viktigaste frågorna just nu. Dessa bolag omfattas inte av den strikta reglering som de licensierade bolagen följer där ett högt konsumentskydd är centralt. Vidare tar vi upp andra viktiga frågor för ett starkt konsumentskydd som ett effektivare spelpaus.se och behovet av att utreda utformningen av ett lånestoppsregister.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram Spers vision som medlemmarnas plattform som arbetar för en sund spelbransch att vara stolt över.

Spel om pengar ska vara rolig underhållning. Branschen ska vara långsiktigt hållbar och skapa ett högt förtroende. För att nå dit ska vi i branschen ta ansvar för de utmaningar som finns och fortsätta att driva på vårt förändringsarbete.

Maria Wennerberg Sedigh,
vd på Sper